DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

Thí sinh trúng tuyển xem thông báo để biết quy định nộp bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia
Những hồ sơ gửi đường bưu điện mà Trường nhận được sau ngày 12/8/2016 đã được cập nhật kết quả vào hệ thống