THÔNG BÁO
Kết quả xét tuyển bổ sung đợt 1 vào đại học - năm 2016

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 2771/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016;

Căn cứ Biên bản số 1780/BB-ĐHCT-HĐTS ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh về việc xác định điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 (điểm chuẩn);

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) thông báo Kết quả xét tuyển bổ sung đợt 1 như sau:

1. Điều kiện trúng tuyển

Thí sinh trúng tuyển phải thỏa các điều kiện sau:

 • Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên);

 • Không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống;

 • Có tổng số điểm 3 môn thi của tổ hợp môn thi thí sinh đăng ký để xét tuyển cộng với tổng số điểm ưu tiên khu vực và đối tượng của thí sinh (làm tròn đến 0,25) từ bằng hoặc lớn hơn điểm chuẩn.

Đối với ngành Giáo dục Thể chất ngoài các điều kiện nêu trên còn phải thỏa điều kiện sau: nam có chiều cao 1,65m, cân nặng 45 kg trở lên; nữ có chiều cao 1,55m, cân nặng 40 kg trở lên; Điểm thi môn Năng khiếu phải đạt từ 5 điểm trở lên.  

Điểm chuẩn được quy định tại Bảng điểm chuẩn xét tuyển bổ sung đợt 1 - Năm 2016 (đính kèm).

Danh sách thí sinh trúng tuyển (đính kèm).

2. Nộp Giấy Chứng nhận kết quả thi và nhận Giấy báo trúng tuyển

Thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2016 cho Trường ĐHCT từ 8g00 ngày 02/9/2016  đến trước 17g00 ngày 09/9/2016 (kể cả ngày Lễ, Thứ bảy và Chủ nhật) bằng các phương thức như sau:

 • Nộp trực tiếp tại Nhà học B1 – Trường ĐHCT: Thí sinh sẽ nhận ngay Giấy báo trúng tuyển.

 • Nộp qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên (tính ngày theo dấu bưu điện). Trường ĐHCT sẽ gửi Giấy báo trúng tuyển cho thí sinh qua đường bưu điện theo địa chỉ trên phong bì thí sinh đã nộp trong hồ sơ đăng ký xét tuyển.

 • Đã nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi rồi thì không được rút ra.

 • Sau 17g00 ngày 09/9/2016, thí sinh trúng tuyển nhưng không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho Trường ĐHCT được xem như thí sinh từ chối nhập học và Trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển.

 • Từ ngày 10/9/2016, thí sinh đã gửi Giấy chứng nhận kết quả thi qua đường bưu điện nếu chưa nhận được Giấy báo trúng tuyển có thể đến nhận trực tiếp tại Phòng Đào tạo - Trường ĐHCT để chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, sinh hoạt đầu khóa và vào học chính thức theo kế hoạch được ghi trong Giấy báo trúng tuyển.

3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ nhập học

-  Từ ngày 02/9 đến 09/9/2016: tại Nhà học B1, Trường ĐHCT. Trong khoảng thời gian này, thí sinh có thể chuẩn bị hồ sơ nhập học và học phí để nộp ngay sau khi nhận Giấy báo trúng tuyển (Tra cứu Giấy báo trúng tuyển để chuẩn bị sẳn hồ sơ nhập học tại website http://kqxt.ctu.edu.vn).

-  Từ ngày 10/9 đến 18/9/2016: tại Phòng Công tác sinh viên, Trường ĐHCT.

Lưu ý: Lịch học bắt đầu từ ngày 12/9/2016 (tra cứu thời khóa biểu tại tại website http://kqxt.ctu.edu.vn mục Tân sinh viên). Do đó thí sinh trúng tuyển có thể vào lớp học trước và hoàn thành hồ sơ nhập học sau.

4. Xét tuyển Chương trình tiên tiến

Trường ĐHCT sẽ xét tuyển vào học chương trình tiên tiến:

 • Ngành Công nghệ Sinh học (dựa theo chương trình của Đại học Michigan State, Hoa Kỳ, đạt chuẩn AUN năm 2015).

 • Ngành Nuôi trồng Thủy sản (dựa theo chương trình của Đại học Auburn, Alabama, Hoa Kỳ, đạt chuẩn AUN năm 2015).

(Xem chi tiết Thông báo số 1406/TB-ĐHCT  ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Hiệu trưởng về xét tuyển ngành Công nghệ Sinh học, Nuôi trồng Thủy sản chương trình tiên tiến tại website: http://tuyensinh.ctu.edu.vn).

5. Xét tuyển Chương trình chất lượng cao

Trường ĐHCT sẽ xét tuyển vào học chương trình chất lượng cao:

 • Ngành Công nghệ Thông tin.

 • Ngành Kinh doanh Quốc tế.

(Xem chi tiết Thông báo số 1470/TB-ĐHCT  ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Hiệu trưởng về xét tuyển ngành Công nghệ  Thông tin và ngành Kinh doanh Quốc tế  chương trình chất lượng cao tại website: http://tuyensinh.ctu.edu.vn).

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐHCT thông báo Kết quả xét tuyển bổ sung đợt 1 vào đại học, thời gian, phương thức nộp Giấy chứng nhận kết quả thi và phát Giấy báo trúng tuyển đến thí sinh biết. Thí sinh đã nhận Giấy báo trúng tuyển cần nộp hồ sơ nhập học, tham gia các hoạt động đầu khóa và vào học chính thức theo nội dung ghi trong Giấy báo trúng tuyển./.