TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
Số: 1616/TB-ĐHCT-HĐTS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 13 tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO
Kết quả xét tuyển vào đại học đợt I - Năm 2016
(Download văn bản)

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 2771/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016;

Căn cứ Biên bản số 1615/BB-ĐHCT-HĐTS ngày 13 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh về việc xác định điểm trúng tuyển đợt I (điểm chuẩn);

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) thông báo Kết quả xét tuyển đợt I như sau:

1. Điều kiện trúng tuyển

Thí sinh trúng tuyển phải thỏa các điều kiện sau:

 • Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên);
 • Không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống;
 • Có tổng số điểm 3 môn thi của tổ hợp môn thi thí sinh đăng ký để xét tuyển cộng với tổng số điểm ưu tiên khu vực và đối tượng của thí sinh (làm tròn đến 0,25) từ bằng hoặc lớn hơn điểm chuẩn.

Đối với ngành Giáo dục Thể chất ngoài các điều kiện nêu trên còn phải thỏa điều kiện sau: nam có chiều cao 1,65m, cân nặng 45 kg trở lên; nữ có chiều cao 1,55m, cân nặng 40 kg trở lên; Điểm thi môn Năng khiếu phải đạt từ 5 điểm trở lên.  

Điểm chuẩn được quy định tại Bảng điểm chuẩn đợt I - Năm 2016 (Xem, download văn bản).
Danh sách thí sinh trúng tuyển (Xem danh sách).

2. Nộp Giấy Chứng nhận kết quả thi, cấp Giấy báo trúng tuyển

Thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho Trường ĐHCT từ 7g30 ngày 15/8/2016  đến trước 19g00 ngày 19/8/2016 bằng các phương thức như sau:

 • Nộp trực tiếp cho Trường Đại học Cần Thơ tại Nhà học B1, Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Thí sinh sẽ nhận Giấy báo trúng tuyển ngay sau khi nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi.
 • Nộp qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên (tính ngày theo dấu bưu điện). Trường ĐHCT sẽ gửi Giấy báo trúng tuyển cho thí sinh qua đường bưu điện theo địa chỉ trên phong bì thí sinh đã nộp trong hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Thí sinh chú ý:

 • Đối với thí sinh thuộc diện “ưu tiên xét tuyển” theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh cần nộp bổ sung:

+ Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển theo mẫu quy định tại Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2016 đối với những thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến;

+ Bản chính của một trong các giấy chứng nhận sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao; Huy chương vàng các giải vô địch hạng nhất quốc gia tổ chức một lần trong năm và thí sinh được Uỷ ban Thể dục Thể thao có quyết định công nhận là kiện tướng quốc gia.

 • Đã nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi rồi thì không được rút ra.
 • Sau thời hạn trên (19g00 ngày 19/8/2016), thí sinh trúng tuyển nhưng không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho Trường ĐHCT được xem như thí sinh từ chối nhập học.
 • Sau ngày 28/8/2016, thí sinh đã gửi Giấy chứng nhận kết quả thi qua đường bưu điện nếu chưa nhận được Giấy báo trúng tuyển có thể đến nhận trực tiếp tại Phòng Đào tạo - Nhà Điều hành Trường ĐHCT, Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ để chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, sinh hoạt đầu khóa và vào học chính thức theo kế hoạch được ghi trong Giấy báo trúng tuyển.

3. Xét tuyển Chương trình tiên tiến

Trường ĐHCT sẽ xét tuyển vào học chương trình tiên tiến:

 • Ngành Công nghệ Sinh học (dựa theo chương trình của Đại học Michigan State, Hoa Kỳ, đạt chuẩn AUN năm 2015).
 • Ngành Nuôi trồng Thủy sản (dựa theo chương trình của Đại học Auburn, Alabama, Hoa Kỳ, đạt chuẩn AUN năm 2015).

(Xem chi tiết Thông báo số 1406/TB-ĐHCT  ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Hiệu trưởng về xét tuyển ngành Công nghệ Sinh học, Nuôi trồng Thủy sản chương trình tiên tiến tại website: http://tuyensinh.ctu.edu.vn).

4. Xét tuyển Chương trình chất lượng cao

Trường ĐHCT sẽ xét tuyển vào học chương trình chất lượng cao:

 • Ngành Công nghệ Thông tin.
 • Ngành Kinh doanh Quốc tế.

(Xem chi tiết Thông báo số 1470/TB-ĐHCT  ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Hiệu trưởng về xét tuyển ngành Công nghệ  Thông tin và ngành Kinh doanh Quốc tế  chương trình chất lượng cao tại website: http://tuyensinh.ctu.edu.vn).

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐHCT thông báo Kết quả xét tuyển vào đại học đợt I, thời gian, phương thức nộp Giấy chứng nhận kết quả thi và phát Giấy báo trúng tuyển đến thí sinh biết. Thí sinh đã nhận Giấy báo trúng tuyển cần nộp hồ sơ nhập học, tham gia các hoạt động đầu khóa và vào học chính thức theo nội dung ghi trong Giấy báo trúng tuyển./.

Nơi nhận:
- Công bố Website;
- P.CTSV, P.KHTH;
- Lưu: VT, PĐT.
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hà Thanh Toàn