TRA CỨU GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN

Khi Trường ĐHCT nhận được Bản gốc Giấy CNKQ thi THPT thì Trường mới cấp Giấy báo trúng tuyển và gửi cho thí sinh qua bưu điện (Gửi về trường chậm nhất lúc 17g00 ngày 19/8/2016, tính theo dấu bưu điện).

- Khi tra cứu, nếu không xuất hiện Giấy báo trúng tuyển, có nghĩa là Trường chưa nhận được Giấy CNKQ thi THPT của thí sinh. Lý do: bưu điện chuyển chậm hoặc thí sinh chưa nộp Giấy CNKQ thi về Trường.

- Đối với những thí sinh đã tra cứu được Giấy báo trúng tuyển, nhưng đến ngày 26/8/2016 vẫn chưa nhận được Giấy báo gửi qua bưu điện (do thất lạc hoặc bưu điện chuyển chậm) thì thí sinh căn cứ vào nội dung của giấy báo để chuẩn bị hồ sơ nhập học và đến Trường để nộp hồ sơ nhập học đúng hạn như trên giấy báo. Thí sinh có thể đến Phòng Đào tạo - Trường ĐHCT để nhận Giấy báo trúng tuyển trước khi đến địa điểm nộp hồ sơ nhập học.

Nhập SBD