DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 (ĐỢT 1)
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHÔNG XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG
Thắc mắc về hồ sơ ĐKXT đã hoàn thành: (0710) 3872 104; email: tuyensinh@ctu.edu.vn